Mbo > hbo Saxion

Een samenwerkingsverband van ROC Aventus, ROC Twente en Saxion.
Bevordert de (succesvolle) doorstroom van mbo-ers naar hbo.

Mbo > hbo Saxion

In het kader van dit traject is voor mbo-studenten de website mbohbo.sxills.nl gemaakt. Als studieloopbaanbegeleider voor deze doelgroep ben je gespecialiseerd in de aansluiting mbo-hbo. Je ondersteunt studenten zowel individueel als binnen het  traject 'hbo-studiegroep'.
Het hele proces van mbo naar hbo doorstromen is verdeeld in de volgende 6 fasen:
 
Oriënteren
Dit is dezelfde fase als tijdens de loopbaancyclus. Je bent sleutelfiguur in het informeren van de mbo-student over de (on)mogelijkheden van doorstuderen in het hbo en het werkveld/beroepsbeeld. Ook informatie over mogelijkheden als recht of schuin (verkort) doorstromen naar hbo is belangrijk. Je kunt mbo-ers wegwijs maken in vervolgstudies en helpen uit te vinden hoe deze al dan niet aansluiten bij hun persoonlijkheid, leerstijlen en ambities.
Kiezen 
Bij deze stap begeleid je de student in zijn keuze tussen 'gaan werken' of  'doorstuderen'. Of helpt hem of haar kiezen uit de alternatieven voor doorstuderen.
Uitvoeren 
In tegenstelling tot bij de reguliere loopbaancyclus, waar de docent deze rol van je overneemt, ondersteun je de student nu juist wel. De mbo student heeft nu een keuze gemaakt voor een hbo vervolgopleiding en krijgt te maken met zaken als:
  • Zich voorbereiden op de vervolgopleiding en eventuele assessments daarvoor
  • Het in kaart brengen van zijn (nog te ontwikkelen) competenties
  • Verzamelen van 'Bewijzen van kunnen'; eventuele vrijstellingen
  • Het ontwikkelen van Portfolio's en Persoonlijke Ontwikkelplannen
Beoordelen
Objectief naar jezelf kijken en rationeel emotioneel gefundeerd besluiten kunnen nemen, dat is iets dat niet alle studenten makkelijk afgaat. Als slb'er kun je door middel van bijvoorbeeld intervisie en supervisie iemand hier goed in begeleiden. De student neemt een definitief besluit: werken of doorstuderen.
Instromen
Een student die in zijn eerste jaar op het hbo komt, ziet veel op zich af komen. Dan zijn er ook relatief veel afvallers. In deze fase van de studieloopbaan kan de student begeleiding nodig hebben voor uitbreiding zijn kennis, inzicht, vaardigheden en attitude:
  • Het bijspijkeren van vakkennis, rekenen / wiskunde of talen
  • Zich voorbereiden op een Leven Lang Leren door zijn leervaardigheden te vergroten (Leren Leren)
  • Het zelfstandig volgen van leertrajecten en samenwerken in projecten
  • Leren zelf sturing aan zijn loopbaan te geven
Doorstromen
De student zit in zijn 2e jaar of later en ontwikkelt zijn beroeps- en algemene hbo competenties verder. Nu valt de student binnen de 'reguliere' studieloopbaanbegeleiding en bijbehorende cyclus.

Voor studenten is een beschrijving van deze fasen te vinden op het studentengedeelte