Omgaan met diversiteit

Oplossingsgericht meedenken.

Je bent nu hier: SLB SXiLLs - Omgaan met diversiteit

Omgaan met diversiteit

Al is elke student uniek en brengt hij of zij zijn eigen verhaal mee, toch zijn er ook weer zaken die ze gemeenschappelijk kunnen hebben. Zoals dyslexie, dyscalculie, adhd of een andere functiebeperking. Op deze plek vind je informatie die je kan helpen bij het begeleiden van deze studenten.

 

Begin hier www.handicap-studie.nl
Als je nieuw bent in deze materie kun je hier bijna alles vinden. Op de pagina functiebeperkingen vind je alle mogelijke vormen op alfabet. Voor elk type functiebeperking vind je daar de kenmerken summier beschreven, mogelijke belemmeringen tijdens de studie, studietips en nog meer links.
 
Dyslexie Wegwijzer dyslexie.doc is een wegwijzer met een uitgebreide toelichting, mogelijke oplossingen en ondersteuningsmogelijkheden, literatuurverwijzingen.

Dyslexie.ugent.be en youtubefilmpje waarin enkele studenten met dyslexie aan het woord komen.
 
Psychisch

www.begeleidleren.nl is de website van het expertisecentrum voor studenten met een psychiatrische aandoening.

Zitten we weer te stressen.doc beschrijft een workshop voor studenten met psychiatrische problematiek en / of die gevoelig zijn voor stress kan helpen daar beter mee om te gaan.

De Brochure Toetsangst is bedoeld voor docenten in het HBO om studenten met toetsangst te leren herkennen en handvatten te geven om de gevolgen van toetsangst te beperken. 

Verlieskunde zorg-standaard en presentatie van Saxion. Cathrien Jansen beschrijft een methodiek voor studieloopbaanbegeleiders om studenten te begeleiden in het omgaan met verlies. Daarbij wordt de term 'verlies' breed gezien: van verhuizing, brand, scheiding tot ziekte of overlijden.
 

Diversen Boekje_kijkzokanhetwel.pdf is Saxion specifiek en behandelt de mogelijkheden van alternatieve leerroutes. Van diverse functiebeperkingen worden casussen beschreven en het boekje eindigt met een aantal aanbevelingen. In de bijlagen vind je formats voor diverse  type begeleidingsgesprekken.

Nog meer resultaten van het project 'Kijk zo kan t wel':
Boekje casemanagement indd.pdf
Boekje voortijdig uitval indd.pdf
Beroepscompetenties indd.pdf
Digitale studiemaatjes.ppt
Powerpoint casemanagement.ppt
Powerpoint ik ben beter dan jij denkt.ppt
Powerpoint psychische problematiek.ppt