Slb competenties

Studentenbegeleiding is een taak van het hele docententeam.
Niet iets dat alleen bij de studieloopbaanbegeleider thuishoort.

Je bent nu hier: SLB SXiLLs - Slb competenties

Slb competenties

Ben jij een rolmodel?

Elke onderwijsorganisatie is natuurlijk anders ingericht en kan dus ook een andere indeling en / of definitie van rollen hebben. In deze toolkit hanteren we drie rollen, in opklimmende slb-expertise:

Docent
Competentie: coachen. 
Je stimuleert studenten hun ontwikkelingsmogelijkheden te zien en te specificeren en helpt bij het optimaal benutten en versterken van hun leercompetenties (analyseren, probleem oplossen, communiceren, samenwerken en sturen/plannen). Je bent gericht op het stimuleren van zelfverantwoordelijkheid. Je laat de student het werk doen: luistert, stelt vragen, geeft feedback, spiegelt, confronteert met tegenstrijdigheden en zet aan tot actie. Bovendien ben je in staat zowel individueel te coachen als te coachen binnen groepen.

Studieloopbaanbegeleider (slb)
Competenties: coachen, sensitiviteit en probleemanalyse. 
Je stimuleert de ontwikkeling van de leer- en loopbaancompetenties bij studenten (zie ookstartpunt). Je beheerst zelf de loopbaan- en leercompetenties en past deze toe in de begeleiding. Je bent:

  • Inspirator. Modelfunctie professionaliteit. Enthousiast, positief stimulerend, vindingrijk, flexibel, betrouwbaar en integer. Je faciliteert het verwoorden van de eigen motivatie en visieontwikkeling door de student.
  • Procesbegeleider. Heeft zicht op activiteiten, vorderingen en belemmeringen m.b.t. studievoortgang en vooral loopbaanontwikkeling van de student. Je hebt een monitorfunctie, nodigt uit, faciliteert, confronteert. Je begeleidt (kort en lange termijn) keuzeprocessen. Je hebt overzicht over enerzijds de mogelijkheden binnen leeromgeving, toetsomgeving en anderzijds de eisen en wensen van het werkveld. Je bent onafhankelijk. Je bent op de hoogte van de relevante wetgeving en organisatiekaders van de onderwijsinstelling en kan daarin verwijzen, indien nodig.
  • Adviseur. Stelt de juiste vragen bij het begeleiden van het leer- en loopbaanproces en laat daarmee zien dat je jezelf hebt ingeleefd in de situatie van de student, dat je verstand van zaken heeft en begrijpt wat de ander nodig heeft. Je onderzoekt systematisch de leer- en loopbaanvragen van de student, ontleedt relevante informatie, achtergronden en structuren en legt verbanden tussen gegevens en schat consequenties en gevolgen voor de student in.

Slb expert 
Competenties: coachen, sensitiviteit, samenwerken, netwerken, probleemanalyse en omgevingsbewustzijn. 
Als slb expert ben je in staat je collega slb'ers te stimuleren zich te ontwikkelen in hun rol. Alhoewel ze dat misschien van je verwachten, heb je evenmin alle antwoorden paraat. Wel kunnen ze met hun vragen bij jou terecht om samen naar een oplossing te zoeken. Je bent in staat om de gedragsbeschrijving die hierboven bij de slb'er beschreven staat ook toe te passen in je relatie tot een team van slb’ers, zowel individueel als groepsgewijs. Je kunt complexe slb-situaties het hoofd bieden en bent op de hoogte van verdieping / ontwikkelingen op het terrein van slb én coördinatie en facilitering van het slb-team. Dat betekent de volgende aanvullingen op de rollen:

  • Inspirator. Je gebruikt meerdere regionale en landelijke netwerken om op de hoogte te blijven van in- en externe trends en de relevante ontwikkelingen op het brede vlak van studieloopbaanbegeleiding en het vakgebied. Ontwikkelingen die jij signaleert in de markt (lokaal, regionaal of landelijk) koppel je zo nodig terugkoppeling naar de opleidingen en slb'ers. Je faciliteert het verwoorden van de eigen motivatie en visieontwikkeling door de slb’er.
  • Procesbegeleider. Je hebt zicht op activiteiten, vorderingen en belemmeringen m.b.t. ontwikkeling van de slb’er. Je stimuleert tot het komen van resultaten en delegeert werkzaamheden. Je hebt overzicht over de mogelijkheden binnen leeromgeving, toetsomgeving en werkveld. Je bent onafhankelijk en op de hoogte van  wetgeving en organisatiekaders van je instelling op studieloopbaangebied en kunt daarin verwijzen, indien nodig. Je bedenkt strategische oplossingen. Procesbegeleiding vindt zowel individueel als in de groep plaats.
  • Adviseur. Bij moeilijke gevallen kun jij de slb'er adviseren. Je gaat in op (complexe) gevoelens en motivaties en maakt spanningen en conflicten bespreekbaar. Je hebt verstand van zaken m.b.t. complexe situaties (zowel groep als individueel) en handelt daarnaar. Je onderzoekt systematisch de vragen van de slb’er, plaatst de vraag in een multidisciplinair kader, expliciteert mogelijke verbanden tussen factoren die een cruciale rol spelen bij een bepaalde situatie of probleem, legt verbanden tussen gegevens en schat consequenties en gevolgen voor de slb’er in.